Ultrasonografi, ses dalgaları yardımıyla vücudun iç kısmında yer alan doku ve organların görüntülenebilmesini sağlar. Ultrasonun diğer görüntüleme yöntemlerden en önemli farkı X (Röntgen) ışınlarını kullanmaması yani radyasyon içermemesidir. Gebeler, çocuklar ve tüm yaş gruplarında 40 yılı aşkın süredir güvenle kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Ultrason

RANDEVU İÇİN

0 552 606 48 08

Merkezimizde Gerçekleştirilen

Ultrasonografi İşlemleri

Merkezimizde, güncel tüm Ultrasonografi

ve Renkli Doppler Ultrason işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

  • Tüm Batın (Abdomen) USG

  • Üst Batın (Abdomen) USG

  • Meme USG

  • Üriner Sistem USG

  • Tiroid USG

  • Boyun USG

  • Yüzeyel Doku USG

  • Tüm Gebelik  (Obstetrik) Ultrasonları

  • Bebeklerde Kalça Eklemi USG

  • Bebeklerde  Transfontanel (Kraniel-Kafa) USG

  • Bebeklerde Spinal  (Omurga) USG

  • Renal USG

  • Skrotal (Testis) USG

  • Parotis Bezi USG

  • Submandibular Bez USG

  • Suprapubik Pelvik USG

  • Hepatobilier USG

  • Toraks USG

 

  • Karotis Renkli Doppler US

  • Vertebral Renkli Doppler US

  • Portal Ven Renkli Doppler US

  • Renal Renkli Doppler US (Bilateral)

  • Abdominal Renkli Doppler US

  • Skrotal Renkli Doppler US

  • Pelvik Renkli Doppler US

  • Alt Ekstremite Venöz Sistem RDUS

  • Alt Ekstremite Arteriel Sistem RDUS

  • Üst Ekstremite Arteriel Sistem RDUS

  • Üst Ekstremite Venöz Sistem RDUS

  • Tiroid Bezi Renkli Dopller US

  • Obstetrik (Gebelik) Renkli Doppler US

  • Meme Renkli Doppler US

  • Kitle Lezyonu Renkli Doppler US

  • Abdominal – Mezenterik Renkli Doppler US

 

 

Meme Ultrasonu

Meme ultrason tetkiki radyoloji uzman doktoru tarafından yaklaşık 20-30 dk süren bir inceleme ile gerçekleştirilir. Meme kanserinin erken tanısında kullanılır. Kesinlikle radyasyon içermemektedir. Hiçbir yan etkisi yoktur. İşlem esnasında herhangi bir ağrı duyulmadığı için istenilen sıklıkta (3-6-12 ay aralıklarla) tekrar edilebilir.

Özellikle meme dokusu yoğun olan kadınlarda memenin ultrason ile incelenmesi önerilir. Bu sayede mamografide meme dokusu tarafından örtülmüş küçük kanser odakları ultrason incelemesiyle daha kolay saptanabilir.

Ultrason tetkiki ile özellikle meme kistleri, fibroadenomlar (iyi huylu kistik olmayan kitleler), kanser açısından şüpheli kitleler tespit ve takip edilirler.

 

Meme Ultrasonu kimlere önerilir?

  • Radyasyon içermemesi nedeniyle ilk inceleme yöntemi olarak 35 yaşın altındaki tüm kadınlara

  • Radyasyon içermemesi nedeniyle hamile ya da emzirmekte olan kadınlara

  • Memede kızarıklık, şiddetli ağrı gibi enfeksiyon bulguları olanlara

  • Mamografiye ek olarak yoğun meme yapısı olan kadınlara

  • Mamografide veya fiziki muayenede şüpheli bulguları olanlara

  • Ek tümör odaklarını tespit etmek ve koltuk altını ve karşı memeyi değerlendirmek için meme kanseri saptananlara

  • Meme şikayeti olan erkek hastalara (gerekirse mamografi ile birlikte) önerilir.

Ultrasonografi, meme kanserinin en erken dönemine ait bir bulgu olan mikrokalsifikasyonları (küçük kireç oluşumları) göstermemesi nedeniyle taramada genellikle mamografi tetkiki sonrasında kullanılır. Ayrıca bu yöntemle bazı kanser türleri de saptanamayabilir.

 

 

Tiroid Ultrasonu

Tiroid bezinin iç yapısını ve nodül varlığını görmek için radyoloji uzmanı tarafından tiroid ultrasonografi tetkiki gerçekleştirilir.

Tiroid bezinin fonksiyonu ile ilgili durumlar ise farklı adlandırılır. Tiroid bezi normalden az çalıştığında “hipotiroidi”, fazla çalıştığında ise “hipertiroidi” oluşur.

Tiroid hastalıkları ayrıca iyi huylu ve kötü huylu olarak da sınıflandırılabilir.

Tiroid bezinin büyümesiyle ortaya çıkan Guatr hastalığında tiroid bezi içinde bir veya birden fazla yumru oluşabilir. Buna tıp dilinde verilen isim; “Nodüler Guatr”dır.

İyi huylu hastalıkların diğer grubu ise tiroidin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan Hashimoto tiroiditi hastalığıdır.

Kötü huylu tiroid hastalıkları ise tiroit kanseri ve "papiller" ve "folliküler" tiroid kanserleri olarak başlıca iki gruba ayrılır. Tanıları ultrason eşliğinde ince iğne biopsisi ile konulur.

 

 

Batın Ultrasonu

Karaciğer, safra kesesi, safra kanalı, pankreas, üriner sistem, mesane, yumurtalıklar, böbrekler gibi iç organları görüntüleme ve rahatsızlık durumlarında teşhis için kullanılır.

Prostat- Üriner Sistem Ultrasonu

Prostat, mesane ve böbrekler gibi üriner sistem organlarının görüntüleme ve rahatsızlık durumlarında teşhis için kullanılır.

Pelvik Ultrason

Rahim ve yumurtalıklarda olan düzensizlik, kist ve tümör gibi oluşumları görüntüleme yöntemidir.

ORTACA ULTRASON

0 552 606 48 08

RANDEVU İÇİN
RANDEVU İÇİN