Ultrason Check-Up Paketlerimiz

Kadın Check-Up Paketi: Meme, Tiroid, Üst Batın, Üriner Sistem ve Pelvik (Jinekolojik) Ultrason

 

Erkek Check-Up Paketi: Prostat-Üriner Sistem Ultrason, Üst Batın, Tiroid, Karotis (Boyun Atardamarı) Renkli Doppler Ultrason

 

Çocuk Check-Up Paketi: Tiroid, Üst Batın, Üriner Sistem, Pelvik Ultrason (kız çocuklar için), Skrotal-Testis Ultrason (erkek çocuklar için)

 

Yenidoğan ve Bebek Check-Up Paketi: Kalça, Transfontanel (beyin ve merkezi sinir sistemi), Üst Batın, Üriner Sistem, Spinal ve erkek bebekler için Skrotal-Testis Ultrasonu

 

Check-Up Nedir?

Sağlık sorunu olmayan bireyin yaş, genetik ve çevresel faktörler de dikkate alınarak, olası hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan sağlık taramasıdır.

 

Check-up yaptırmak, ileri evrelerde tedavisi zorlaşan hastalıkların erken teşhisini sağlar, böylece en kısa zamanda tedaviye başlanabilir.

Ultrason check-up ile hiçbir radyasyon (X-Röntgen ışınları) kullanılmadan, tüm yaş grupları ve çocuklarda tarama yapılabilmektedir.

Kadın Check-Up Paketi

Meme Ultrasonu:

Meme ultrason tetkiki radyoloji uzman doktoru tarafından yaklaşık 20-30 dk süren bir inceleme ile gerçekleştirilir. Meme kanserinin erken tanısında kullanılır. Kesinlikle radyasyon içermemektedir. Hiçbir yan etkisi yoktur. İşlem esnasında herhangi bir ağrı duyulmadığı için istenilen sıklıkta (3-6-12 ay aralıklarla) tekrar edilebilir.

 

Özellikle meme dokusu yoğun olan kadınlarda memenin ultrason ile incelenmesi önerilir. Bu sayede mamografide meme dokusu tarafından örtülmüş küçük kanser odakları ultrason incelemesiyle daha kolay saptanabilir.

Ultrason tetkiki ile özellikle meme kistleri, fibroadenomlar (iyi huylu kistik olmayan kitleler), kanser açısından şüpheli kitleler tespit ve takip edilirler.

 

Meme Ultrasonu kimlere önerilir?

  • Radyasyon içermemesi nedeniyle ilk inceleme yöntemi olarak 35 yaşın altındaki tüm kadınlara

  • Radyasyon içermemesi nedeniyle hamile ya da emzirmekte olan kadınlara

  • Memede kızarıklık, şiddetli ağrı gibi enfeksiyon bulguları olanlara

  • Mamografiye ek olarak yoğun meme yapısı olan kadınlara

  • Mamografide veya fiziki muayenede şüpheli bulguları olanlara

  • Ek tümör odaklarını tespit etmek ve koltuk altını ve karşı memeyi değerlendirmek için meme kanseri saptananlara

  • Meme şikayeti olan erkek hastalara (gerekirse mamografi ile birlikte) önerilir.

 

Ultrasonografi, meme kanserinin en erken dönemine ait bir bulgu olan mikrokalsifikasyonları (küçük kireç oluşumları) göstermemesi nedeniyle taramada genellikle mamografi tetkiki sonrasında kullanılır. Ayrıca bu yöntemle bazı kanser türleri de saptanamayabilir.

 

Tiroid Ultrasonu:

Tiroid bezinin iç yapısını ve nodül varlığını görmek için radyoloji uzmanı tarafından tiroid ultrasonografi tetkiki gerçekleştirilir.

Tiroid bezinin fonksiyonu ile ilgili durumlar ise farklı adlandırılır. Tiroid bezi normalden az çalıştığında “hipotiroidi”, fazla çalıştığında ise “hipertiroidi” oluşur.

 

Tiroid hastalıkları ayrıca iyi huylu ve kötü huylu olarak da sınıflandırılabilir.

Tiroid bezinin büyümesiyle ortaya çıkan Guatr hastalığında tiroid bezi içinde bir veya birden fazla yumru oluşabilir. Buna tıp dilinde verilen isim; “Nodüler Guatr”dır.

 

İyi huylu hastalıkların diğer grubu ise tiroidin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan Hashimoto tiroiditi hastalığıdır.

 

Kötü huylu tiroid hastalıkları ise tiroit kanseri ve "papiller" ve "folliküler" tiroid kanserleri olarak başlıca iki gruba ayrılır. Tanıları ultrason eşliğinde ince iğne biopsisi ile konulur.

 

Batın Ultrasonu:

Karaciğer, safra kesesi, safra kanalı, pankreas, üriner sistem, mesane, yumurtalıklar, böbrekler gibi iç organları görüntüleme ve rahatsızlık durumlarında teşhis için kullanılır.

 

Pelvik Ultrason:

Rahim ve yumurtalıklarda olan düzensizlik, kist ve tümör gibi oluşumları görüntüleme yöntemidir.

 

Erkek Check-Up Paketi

Prostat-Üriner Sistem Ultrasonu:

Prostat, mesane ve böbrekler gibi üriner sistem organlarının görüntüleme ve rahatsızlık durumlarında teşhis için kullanılır.

 

Üst Batın Ultrason:

Karaciğer, safra kesesi, safra kanalı, dalak, pankreas ve aort damarı gibi iç organları tetkik edilir.

 

Karotis Doppler (Boyun Atardamar) Ultrason:

Beyine giden ana damarların görüntülenmesidir. Eğer kan damarında daralma veya tıkanıklık varsa ileride felç riskini önlemek için uygulanan tetkiktir.

 

Tiroid Ultrasonu:

Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinin boyutlarındaki değişimi, nodül vb. oluşumları tetkik etmek amaçlı yöntemdir.

 

 

RANDEVU İÇİN

0 552 606 48 08

ORTACA ULTRASON

0 552 606 48 08

RANDEVU İÇİN
RANDEVU İÇİN