Ultrason, gebelikte anne karnındaki bebeğin muayene edilmesine olanak sağlayan önemli bir muayene aracıdır. Hem normal (sorunsuz) gebeliklerin takibinde, hem de komplike (sorunlu/problemli) gebeliklerin takibinde kullanılmaktadır. Bebekle ilgili birçok olası sorunun erkenden teşhisine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle gebelik dönemi boyunca;

  • Gebeliğin ilk tespitinde

  • Gebeliğin 11-14. haftaları arasında (ikili tarama testi ve bebeğin anatomik muayenesi için)

  • Gebeliğin 18-23. haftaları arasında (bebeğin detaylı anatomik muayenesi için)

  • Gebeliğin 28-32. haftaları arasında (bebeğin normal büyümesinin gözlenmesi için)

  • Doğum öncesi dönemde (bebeğin doğum öncesi son değerlendirmesi için) olmak üzere en az 5 kez ultrason muayenesi yapılmasında fayda vardır.

 

 

 

 

 

 

Gebelikte Ultrason

RANDEVU İÇİN

0 552 606 48 08

2. Düzey (İleri Düzey / Ayrıntılı / Detaylı) Ultrason

Ayrıntılı ultrason, detaylı ultrason ve ileri düzey (ikinci düzey) ultrason aynı anlamdadır. Bu tanımların tümü bebeğin ultrason ile incelenebilecek tüm sistem ve organlarının ayrıntılı muayenesini tarif etmektedir.

 

Normal gebelik takibinde, gebeliğin 18-23. haftaları arasında fetal ultrason muayenesi yapılır. Her gebelikte önerilen bu muayene, bebekte bir doğumsal kusur (anomali) varlığını araştırmak amacıyla gerçekleştirilir. İnceleme sonucunda herhangi bir anomali saptanmazsa rutin gebelik takibine devam edilir. Ancak anomali saptanması durumunda, aile konuyla ilgili bilgilendirilerek, fetusun yeniden ayrıntılı muayenesi ve gerekirse invaziv işlemlerin gerçekleştirilmesi için bu konuda uzman kadın doğum hekimlerine (perinatoloji uzmanı) yönlendirilir.

 

 

Detaylı ultrason muayenesi gebeliğin 18-23. haftaları arasında uygulanabilir ve inceleme yaklaşık 40-60 dakika sürer. Bebeğin pozisyonuna bağlı değerlendirme yapılamaması veya bir şüphe varlığında ultrason muayenesi birkaç hafta içerisinde tekrar yapılır. Ancak bir şüphe veya risk saptanmamışsa tekrar yapılmasına gerek yoktur.

 

Ayrıntılı ultrason muayenesinde bebeğin kafa kemikleri, beyin, yüz, omurga, göğüs kafesi, kalp, karın organları, mide, barsak, böbrekler, kollar - bacaklar (el ve ayaklar dahil) gibi ultrason ile muayene edilebilecek organlar ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca bebeğin suyu, plasentası (bebeğin eşi) ve rahim ağzı uzunluğu da değerlendirilir. Gerekli hallerde ek olarak, gebeliğin 22-24. haftaları arasında bebeğin kalbi fetal ekokardiyografi ile değerlendirilir.

 

 

Ayrıntılı ultrason muayenesi, en iyi merkezlerde ve en tecrübeli uzmanlar tarafından yapılsa bile bebekteki anomalileri %100 saptayamaz. Ortalama %60-80 civarında anomaliler saptanabilir. Çünkü bazı anomaliler ultrasonda saptanacak belirtiler vermez, bazı anomaliler ise ultrason yapıldıktan sonra daha ileri aylarda gelişebilir. Normalde bütün gebeliklerin yaklaşık % 2-3 kadarında majör konjenital (doğumsal) anomali vardır.

 

Gebelerde ultrason için açlık veya tokluk şartı aranmamaktadır. Ancak daha önce yapılan ultrason ve tetkik sonuçları (ikili veya üçlü/dörtlü tarama testi gibi) ile gebe takip formu gibi dosyaların gebenin yanında getirilmesi, değerlendirme açısından yararlı olmaktadır.

 

 

ORTACA ULTRASON

0 552 606 48 08

ORTACA ULTRASON

0 552 606 48 08

RANDEVU İÇİN
RANDEVU İÇİN